Generalforsamling 2011

Referater

Generalforsamling i SIR 98 5/5 2011 kl. 15

Tilstede :John, Bettina, Charlotte, Pia, Anita, Lars, Kristian, Kasper, Lykke, Gunver, Anne-Marie, Svend, Maria Diana, Claus.

Referat.

1. John valgt som dirigent.

2. Gunver valgt som referent Kasper og Charlotte valgt som stemmetællere.

3. Formandens beretning om 2010:Lars valgt som ny formand for 2010..jens er helt ude.Pt. ca. 40 medlemmer. Få deltager i aktiviteterne. Idrætsdag på Hellas 2010;stor succes. var et samarbejde med idrætsnetværket og DAI. Vi planlægger ny idrætsdag 2011.

Badminton i hallen på Fjord: efter Jens er stoppet er der ingen deltagere. Han tog dem med fra sit bosted. Lars mødte op flere gange som lærer. Derefter stoppet.

På Sct. Jørgen skole mødte Marianne og Karin op i 5 måned. Derefter kom der ikke nok. Det største antal der havde været var 7.

Svømning er godt besøgt.

Bowling dalende tilslutning før konkurs.

Bestyrelsen har haft en turbulent sæson. Svært ved at samles. Snakken går på hvordan vi gør SIR98 mere stabil og med flere deltagere.. Vi arbejder med Årshjul og vil satse på stævner, sådan at vi har nogle mål: Vejle idrætsfestival, Sundby løbet, Holbæk fjercup.

Center for socialpsykiatri taler vi med og beder om rammer for SIR98. Vi er berettigede, men mangler offentlig støtte. Henrik vil godt støtte os. Vi har arbejdet med at gøre SIR98 mere synlig. Al idræt i psykiatrien i Roskilde skal ligges ind under SIR98, Vi skal have mere struktur.

Det har i det hele taget været et svært år i SIR98, som skyldes omstrukturering i psykiatrien i Roskilde og at det har været svært at mødes i bestyrelsen.

4 Regnskab fremlagt og godkendt

5. Budget 2011 godkendt.

6. Ændringsforslag fra bestyrelsen bla. ifht. vedtægterne:

Vi vil gerne have flere medlemmer i bestyrelsen. Hvor max. nu er 5 ønsker vi 8 bestyrelsesmedlemmer. Det blev vedtaget enstemmigt, i alt 14 stemmer. Det er sjovere at være flere. Ansvarsområder for 2011

bliver bla. At søge fonde og arbejde med hjemmesiden.

I 2011 ønsker SIR98 at være færre instruktører for at skabe forudsigelighed og trygge rammer.

Vi ønsker at motivere.

Lykke ønsker sig kvalificerede instruktører til bowling. Vi spørger, skal det være hygge eller en læreproces med feks turneringer som mål?

7. Charlotte og Lars modtager genvalg. Gunver gør ikke. John og Anne-Marie Thomsen opstiller som bestyrelsesmedlemmer. De blev valgt. Kasper blev valgt som supplant.

B. revisor Bjarne Colbe er genvalgt

C. Ingen revisor suppleant er valgt

8. Anne-Marie spørger til forsikringsspørgsmål.

Lykke ønsker at svømning flyttes til længere hen på eftermiddagen. Svar: kommunen er svære at slås med. Har man først en tid er det svært at få en anden.

Referent.: Ordstyrer.:

Gunver Sørensen John Christensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


*