Bestyrelsesmøde 14/6

Bestyrelsesmøde i SIR98 tirsdag d. 14/6 2011-06-14

Tilstede: Kasper, Lars, John, Pia, Bettina, Charlotte, Kasper, Anne-Marie.

Godkendelse af referat (fra generalforsamlingen): Formandens beretning gælder kun for 2010. Kasper blev valgt som suppleant. Dirigenten samt referenten mangler at skrive under. Lars var kun valgt som formand for 2010. Bortset fra dette blev det godkendt.

Konstituering af bestyrelsen: Lars blev valgt som formand. Pia blev valgt som kasserer. Anne-Marie blev valgt som næstformand.

Siden sidst: Henrik Suhr vil gerne til Holbæk og se deres idrætsforening. Men det kan ikke rigtigt lade sig gøre. I stedet har Lars bedt om et møde med Henrik Suhr for at diskutere den fremtidige struktur (vi mangler ledelsens opbakning og ønsker fx bedre halfaciliteter og i det hele taget mere opbakning.)

Vi er samtidigt i gang med at søge om at blive godkendt som handicap-forening. Det tyder på at det ikke bare er lige til, men der bliver taget stilling d. 20. juni.

Lars har været til ”patient-netværks-forening” med frivillighedscenteret. D. 7.september bliver der indkaldt til møde om at danne sådan en ”patient-netværks-forening” for psykiatriske foreninger.

Lars tager til Vejle Idrætsfestival d. 29. juni med et hold på 9 personer.  Der bliver bl.a. et volleyball-hold.

 

Start på planlægning af næste sæson: Haltiderne er delt ud, men man kan ikke komme ind i Roskilde Kommunes  system og se disse. Det kan blive et problem da vi kan blive forsinket i trykning af vores nye folder.

Der er nogen medlemmer der har talt om at de gerne vil styrketræne. Måske skulle vi finde ud af et sted hvor vi kan tilbyde sådan noget?

Bowling er en meget stor post og der kommer ikke så mange som der plejer. Måske skulle vi nøjes med 2 baner i stedet for 4 og evt. sætte brugerbetalingen lidt op.

Generelt ville det være ønskværdigt med lidt mere gennemgang af faste instruktører til aktiviteterne i stedet for at der er forskellige instruktører som ikke rigtigt kommunikerer intern.

 

Foreningens mailadresse: info@if-sir98.dk Den kan tjekkes af bestyrelsens medlemmer via one.com.

Vi har også en hjemmeside: www.if-sir98.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


*