Indmeldelse

Ved indmeldelse i IF-SIR98, kan du vælge, om du ønsker at betale dit kontingent årligt eller halvårligt.

Vælg øverst for at betale halv årligt kontingent og nederst for hel årligt kontingent: