Bestyrelsen

Bestyrelsen i Idrætsforening Sir98 består af 6-7 medlemmer, som alle er valgt for en periode på 2 år – dog er suppleanterne (1-2 personer) kun valgt for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen har til opgave at varetage foreningens regnskab og budget. Bestyrelsen er også i kontakt med kommunen og Dansk arbejder idræt – som foreningen er organiseret under.

Generalforsamling

Bestyrelsen afholder generalforsamling en gang om året. Her bliver den nye bestyrelse valgt for den kommende periode. Formanden aflægger sin årsberetning. Regnskab og budget bliver fremlagt.

Målsætningen for Sir98 i det kommende år bliver fremlagt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


*